COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE BIJ ERGOTIJM

OORZAKEN VAN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

Bij niet aangeboren hersenletsel hoeft er aan de buitenkant niets te zien te zijn, maar van binnen is er veel veranderd, bijvoorbeeld door een herseninfarct, een hersenschudding, een hersentumor of een ongeluk. Ook zuurstoftekort, dementie en MS zijn oorzaken van niet aangeboren hersenletsel.

GEVOLGEN VAN NAH

Heel gewone, dagelijkse dingen gaan niet meer zo gemakkelijk. Activiteiten op het gebied van wonen, voor jezelf zorgen, werk, studie en/of dagbesteding waren voorheen eenvoudig, maar zijn nu vaak onbegonnen werk.

Dat kan komen omdat U bijvoorbeeld altijd moe bent of u heeft moeite met  concentreren. Het kan ook zijn dat uw geheugen u in de steek laat of dat u er heel lang over doet om iets te doen. Problemen met plannen en het houden van overzicht komen ook vaak voor. Veel mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben een kort lontje of kunnen niet meer tegen drukte.

COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE (CRT)

Ergotherapie kan helpen, met cognitieve revalidatie therapie. Bij cognitieve revalidatie therapie pakt de ergotherapeut met u de ‘cognitieve’ gevolgen van het hersenletsel aan: problemen in uw dagelijks leven die zijn ontstaan ten gevolge van  bijvoorbeeld problemen op het gebied van aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organiseren.

Cognitieve revalidatie therapie is altijd maatwerk; afgestemd op uw doelen, mogelijkheden en beperkingen. Het leren omgaan met uw beperkingen is een rode draad, als herstel niet mogelijk is.

Om te beginnen leert u begrijpen welke klachten in uw geval horen bij uw hersenletsel. Samen met de ergotherapeut kijkt u naar hoe het handiger kan; soms maakt een kleine verandering al een verschil. U leert beter om te gaan met een beperkt geheugen, met concentratieproblemen, een trage informatieverwerking of verminderde energie. Ook kunt u dagelijkse activiteiten opnieuw leren uitvoeren.

ErgoTijm biedt tevens vervolgbehandeling na revalidatie; als u weer thuis bent in uw eigen omgeving.

ERVARINGEN

“Ik wist niet dat ik zo’n gedragsverandering zou door kunnen maken, maar dankzij jouw duidelijke richtlijnen en luisterend oor is dat heel goed gelukt. Ik heb weer een stukje van mijn leven terug.”
“Hartelijk dank voor de informatie en voor alle moeite en zorg die je aan Toon besteed hebt. Hij heeft er veel aan gehad en we hopen dat er nog verdere voortgang mag zijn.”
“Bedankt voor je tijd en goede zorgen. Je tips en tricks gebruik ik nog steeds.”