IRMA TIJMENSEN

Irma Tijmensen

Mijn naam is Irma Tijmensen en ik ben ergotherapeut. Het behandelen en begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers staan centraal in mijn praktijk. Dit heet cognitieve revalidatie therapie.

“Ergotherapie en cognitieve revalidatie therapie vormen een sterke combinatie. Ergotherapeuten observeren en trainen in real life situaties (daar waar de problemen zich voordoen). Hierdoor zijn we in staat de zogenaamde “onzichtbare” gevolgen van letsel duidelijk in kaart te brengen en vervolgens doelgericht en concreet aan te pakken.”  

Tijdens mijn 12 jaar als ergotherapeut heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings, waaronder het revalidatiecentrum, het verpleeghuis en aan huis behandeling. 

KWALITEIT

Aantoonbare kwaliteit vind ik belangrijk en ook u als cliënt wil graag de best mogelijke zorg ontvangen. Hier zet ik mij als voorzitter van SCR Nederland en voorzitter van de kwaliteitskring CRT Midden Nederland actief voor in. Mijn eigen kennis en vaardigheden hou ik up tot date door regelmatig volgen van trainingen en scholing. Ik ben gecertificeerd door de Society for Cognitive Rehabilitation (SCR) en mag mijzelf officieel cognitief therapeut noemen binnen mijn vakgebied ergotherapie. Iedere vijf jaar toon ik opnieuw aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om mijn certificaat te mogen behouden.Vanzelfsprekend ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en lid van Ergotherapie Nederland.

NEVENACTIVITEITEN

Mijn werk als ergotherapeut combineer ik met dat van docent. Bij Hersenwerk doceer ik de  cursus Cognitieve revalidatie therapie voor ergotherapeuten. Daarnaast verzorg ik workshops en scholing. Verder heb ik een bijdrage geleverd aan onderzoek naar een behandelprogramma voor cliënten met een dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH programma).

ERVARINGEN

“Ik wist niet dat ik zo’n gedragsverandering zou door kunnen maken, maar dankzij jouw duidelijke richtlijnen en luisterend oor is dat heel goed gelukt. Ik heb weer een stukje van mijn leven terug.”

CONTACTGEGEVENS

Telefoon: (06) 48 06 75 59
E-mailinfo@ergotijm.nl

Bezoekadres
ErgoTijm; locatie de Tolgaarde
Tolplaats 11
3831 JR Leusden (Zorgplein De Tolgaarde).

Postadres
ErgoTijm, t.a.v. Irma Tijmensen
Eikenlaan14
3831 XG Leusden

Inloopspreekuur
Donderdag 8.45 – 10.00 uur
Een afspraak is niet nodig.
Meer informatie