IRMA TIJMENSEN

Irma Tijmensen

Mijn naam is Irma Tijmensen en ik ben ergotherapeut. Het behandelen en begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers staan centraal in mijn praktijk. Dit heet cognitieve revalidatie therapie.

“Ergotherapie en cognitieve revalidatie therapie vormen een sterke combinatie. Ergotherapeuten observeren en trainen in real life situaties (daar waar de problemen zich voordoen). Hierdoor zijn we in staat de zogenaamde “onzichtbare” gevolgen van letsel duidelijk in kaart te brengen en vervolgens doelgericht en concreet aan te pakken.”  

Tijdens mijn 12 jaar als ergotherapeut heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings, waaronder het revalidatiecentrum, het verpleeghuis en aan huis behandeling. 

KWALITEIT

Aantoonbare kwaliteit vind ik belangrijk en ook u als cliënt wil graag de best mogelijke zorg ontvangen. Hier heb ik mij de afgelopen jaren actief voor ingezet in de rol van bestuurslid van SCR Nederland en deelnemer van de kwaliteitskring CRT Midden Nederland. Mijn eigen kennis en vaardigheden hou ik up tot date door regelmatig volgen van trainingen en scholing. Ik ben gecertificeerd door de Society for Cognitive Rehabilitation (SCR) en mag mijzelf officieel cognitief therapeut noemen binnen mijn vakgebied ergotherapie. Iedere vijf jaar toon ik opnieuw aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om mijn certificaat te mogen behouden. Vanzelfsprekend ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en lid van Ergotherapie Nederland.

NEVENACTIVITEITEN

Mijn werk als ergotherapeut combineer ik met het verzorgen van workshops en scholing. Verder heb ik een bijdrage geleverd aan onderzoek naar een behandelprogramma voor cliënten met een dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH programma).

ERVARINGEN

“Ik wist niet dat ik zo’n gedragsverandering zou door kunnen maken, maar dankzij jouw duidelijke richtlijnen en luisterend oor is dat heel goed gelukt. Ik heb weer een stukje van mijn leven terug.”