Het congres ‘The art of cognitive rehabilitation’ – Vernieuwing en ontwikkeling binnen de cognitieve revalidatietherapie op 20 en 21 juni 2019.

Verschillende disciplines leveren op velerlei manieren een bijdrage aan cognitieve revalidatie voor mensen met hersenletsel. Tijdens het SCR congres vindt uitwisseling plaats over innovatieve projecten, interessante casuïstiek, nieuwe ontwikkelingen en succeservaringen uit de praktijk.
Het congres is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de praktische toepassing van cognitieve revalidatie therapie. Het is bij uitstek een congres waarbij de dagelijkse praktijk centraal staat.

Irma Tijmensen (ErgoTijm) geeft samen met collega Betty Wieleman een presentatie tijdens dit congres.

Meer informatie over het congres vindt u hier.

Het congres wordt georganiseerd door de Society for Cognitive Rehabilitation (SCR) Meer informatie over de SCR in Nederland vindt u hier: www.cognitieverevalidatie.nl.